เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของจักรวาลกับ Georges Lemaître และทฤษฎี Big Bang

การเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของจักรวาลและทฤษฎี Big Bangสล็อตเป็นเรื่องที่ถือเป็นสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์โลกและชาววิทยาศาสตร์ทั่วไปต่างหันมองให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมาก ทฤษฎี Big Bang ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออธิบายทุกสิ่งที่เรามีในจักรวาลในปัจจุบัน และมีผลต่อการเกิดขึ้นของจักรวาลในขณะนั้น

เรื่องเริ่มต้นของทฤษฎี Big Bang เกิดจากการค้นพบโดย Georges Lemaître นักปรัชญาชาวเบลเยียม ในช่วงปี 1920s ท่าเด็นประสงค์ของ Lemaître คือการต้องการหาคำตอบว่าจักรวาลเราเกิดมาอย่างไร โดยเขาได้ทำการวิจัยและพูดถึงเรื่องของการขยายตัวของจักรวาล จากการซึมลึกลงไปในทฤษฎีของจำนวนมากของ Einstein เขาจึงคิดว่าขณะหนึ่งจำเป็นต้องมีเพียงจุดจุดหนึ่งที่ทุกอย่างข้ามตัวมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเวลา สาร หรือ พลังงาน

และจากความคิดนี้เกิดทฤษฎี Big Bang ขึ้นมา ซึ่งได้ถูกยอมรับเป็นทฤษฎีที่สรุปถึงวิธีการเกิดขึ้นของจักรวาลของเราในปัจจุบัน จากทฤษฎี Big Bang นี้ ชาววิทยาศาสตร์สามารถอธิบายถึงสถานการณ์ที่จักรวาลของเรามาจากจุดจุดเดียวกันและเริ่มต้นจากขั้วลักษณะแหลม และเมื่อเวลาผ่านไปจุดนั้นก็ถูกเหวี่ยงออกมาอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เราสามารถเรียนรู้จากการเกิดขึ้นของจักรวาลและทฤษฎี Big Bang ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นและรู้สึกได้ มาจากที่เดียวกัน และเรามีความสัมพันธ์กับจักรวาลและสารทั้งหมดมากมายในสมัยก่อนปี 13.8 พันล้านปีที่ผ่านมาและยังทำให้เราเข้าใจถึงกิจกรรมในจักรวาลของเราอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น